Realfagsklassen

Ønsker du å fordype deg i realfag sammen med likesinnede? Er du motivert for å gjøre en ekstra innsats i et stimulerende miljø? Ønsker du å legge et solid grunnlag for naturvitenskapelige studier?

Under får du informasjon om den populære realfagsklassen vår og hvordan du kan søke til den!

Matias Østebø  

I realfagsklassen får du gå i en egen klasse hvor et lærerteam har ansvar for klassen og samarbeider om tverrfaglig undervisning. Her får du bidra med din egen kreativitet og jobbe både praktisk og teoretisk med realfagene. Alle elevene i realfagsklassen har teoretisk matematikk 1T i Vg1*, sammen med det populære og utforskende programfaget «Teknologi- og forskningslære 1» i tillegg til de vanlige fagene.

I Vg2 får du realfaglig matematikk, kjemi 1 og fysikk 1, og i tillegg har du mulighet til å velge for eksempel internasjonal engelsk, biologi eller teknologi- og forskningslære 2. I Vg3 fortsetter du til full fordypning i valgte realfag. Du kan velge flere programfag som gir et ekstra godt grunnlag til videre studier.

*Dersom du har forsert matematikk på ungdomsskolen er det mulighet for å ta R1 allerede i Vg1, R2 i VG2 og du kan ta matematikk ved UiO i VG3 hvis du ønsker dette.

Slik søker du:

  • I Vigo velger du studiespesialisering og Nesodden videregående skole
  • Du melder deg på realfagsklassen ved å sende en e-post til assisterende rektor Ragne Hilde Solum innen 15. mai.
  • Hvis antall påmeldinger overskrider antall plasser i klassen, ser vi på karakterene fra ungdomsskolen.