Vg1

I Vg1 har du 30 timer undervisning i fellesfag. Du har god tid til å bestemme deg for hvilke programfag du skal velge i Vg2 og Vg3. Hvis du går i realfagsklassen, har du 5 timer ekstra i uka med faget teknologi- og forskningslære.

Fag- og timefordeling Vg1 – 30 uketimer:

 • Norsk - 4 timer
 • Engelsk - 5 timer
 • Fremmedspråk – 4 timer
 • Naturfag – 5 timer
 • Matematikk – 5 timer
 • Geografi – 2 timer
 • Samfunnsfag – 3 timer
 • (Teknologi- og forskningslære – 5 timer)

Ved Nesodden vgs tilbyr vi følgende fremmedspråk:

 • Fransk, nivå 2
 • Spansk, nivå 2
 • Tysk, nivå 1 og nivå 2

Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, fortsetter du med samme fremmedspråk på nivå 2 i Vg1 og Vg2.

Hvis du ikke har hatt fremmedspråk, eller ønsker å bytte fremmedspråk, begynner du med opplæring i spansk 1 og har dette språket i Vg1, Vg2 og Vg3.

Matematikk

I Vg1 må du velge enten teoretisk eller praktisk matematikk. Ved skolestart får du hjelp av faglærere til å velge den varianten som passer dine interesser og ferdigheter best.

Praktisk matematikk (1P): 

Faget vil være mer praktisk vinklet i forhold til emnene som tas opp, og fokuserer dermed mer på hva matematikken kan brukes til. Emnene som tas opp, er: tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighetsregning og funksjoner.

Teoretisk matematikk (1T): 

Faget er for deg som tenker at du skal fortsette med realfag eller  matematikk. Faget er mer krevende enn den praktiske varianten og tar i større grad for seg den matematiske teorien og utledningene som ligger til grunn for emnene.

Du bør være fortrolig med matematikk fra ungdomskolen for å komme gjennom arbeidsmengden som kreves her. Emnene som tas opp er: tall og algebra, geometri, sannsynlighetsregning og funksjoner.