Samarbeid skole - hjem

Rælingen videregående skole ønsker et godt samarbeid med våre elevers foresatte. Det er viktig at foresatte bryr seg på en positiv måte og at de støtter elevene, samtidig som de bidrar til å gjøre ungdommene til selvstendige individer. 

Elevene trenger også en forsterkning av de forventninger og krav som skolen stiller. Fravær trekkes frem som en utfordring i videregående skole, og vi ser at et samarbeid med foresatte ofte kan være av avgjørende betydning for å lykkes redusere fravær.  

Følg med i VismaInSchool

Foresatte har tilgang til ungdommens skoleadministrative side (VismaInSchool) med informasjon om karakterer, fravær, eksamen og annen informasjon. Det ligger også et meldingssystem i dette programmet som forenkler kommunikasjonen skole-hjem. Her er en video som demonstrerer bruken og hvordan foresatte kan logge på: Foresatte i VismaInSchool

Faste møtepunkter

Ved skolestart inviterer vi nye elever og foresatte til en individuell samtale med kontaktlærer for tidlig å etablere kontakt og utveksle informasjon om skole, motivasjon og fritid. I november kalles det inn til utviklingssamtale for alle elever og foresatte på Vg1 og Vg2 for elever under 18 år.

På høsten inviterer skolen til informasjonsmøte for foresatte til nye elever, dessuten inviteres det til møte for foresatte i forbindelse med fagvalg våren på vg1. Utover dette er kontaktlærer nærmeste kontaktperson for foresatte.  

Vi inviterer på høsten også foresatte i Vg1 og Vg2 til informasjonsmøte om «dagens ungdomstid» i samarbeid med politiet der vi tar opp dagsaktuelle temaer.