Eksamensdatoer våren 2024

Her er vårens viktigste datoer

Skriftlig eksamen

Eksamen vår 2024
Dato Fagkode Fag Detaljer
21. mai NOR1420 Norsk for elever med kort botid Forberedelesdag
21. mai NOR1271 Norsk sidemål, Vg3 påbygning til generell studiekompetanse, skriftlig 5 timer eksamen
21. mai NOR1268 Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5 timer eksamen
22. mai NOR1420 Norsk for elever med kort botid 5 timer eksamen
22. mai NOR1422 Norsk sidemål, Vg3 påbygning til generell studiekompetanse, skriftlig 5 timer eksamen
22. mai NOR1270 Norsk hovedmål, Vg3 påbygning til generell studiekompetanse, skriftlig 5 timer eksamen
22. mai NOR1267 Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5 timer eksamen
23. mai MAT1019 Matematikk 1P 5 timer eksamen
23. mai MAT1021 Matematikk 1T 5 timer eksamen
23. mai IDR2026 Treningslære 1 5 timer eksamen
23. mai REA3039 Fysikk 2 5 timer eksamen
23. mai SAM3046 Markedsføring og ledelse 2 Forberedelsesdag
23. mai SAM3073 Psykologi 2 Forberedelsesdag
24. mai REA3056 Matematikk R1 5 timer eksamen
24. mai REA3060 Matematikk S1 5 timer eksamen
24. mai MAT1023 Matematikk 2P 5 timer eksamen
24. mai SAM3046 Markedsføring og ledelse 2 5 timer eksamen
24. mai SAM3073 Psykologi 2 5 timer eksamen
27. mai SAM3068 Økonomistyring Forberedelsesdag
27. mai SAM3070 Økonomi og ledelse Forberedelsesdag
27. mai FSP6239 Tysk 1 4 timer eksamen
27. mai IDR2027 Treningslære 2 5 timer eksamen
27. mai REA3062 Matematikk S2 5 timer eksamen
27. mai REA3058 Matematikk R2 5 timer eksamen
28. mai SAM3068 Økonomistyring 5 timer eksamen
28. mai SAM3070 Økonomi og ledelse 5 timer eksamen
29. mai FSP6152 Fransk II 4 timer eksamen
29. mai FSP6242 Tysk II 4 timer eksamen
29. mai FSP6222 Spansk II 4 timer eksamen
29. mai FSP6246 Tysk I + II 4 timer eksamen
29. mai REA3046 Kjemi 2 5 timer eksamen
29. mai SAM3058 Rettslære 2 Forberedelsesdag
29. mai SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Forberedelsesdag
29. mai SAM3061 Samfunnsøkonomi 2 Forberedelsesdag
29. mai ENG1007 Engelsk Vg1, studieforberedende utdanningsprogram Forberedelsesdag
30. mai ENG1007 Engelsk Vg1, studieforberedende utdanningsprogram 5 timer eksamen
30. mai SAM3051 Sosialkunnskap 5 timer eksamen
30. mai SAM3058 Rettslære 2 5 timer eksamen
30. mai SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 5 timer eksamen
30. mai SAM3061 Samfunnsøkonomi 2 5 timer eksamen
30. mai REA3049-DIV Informasjonsteknologi 2, diverse språk Forberedelsesdag
31. mai REA3049-DIV Informasjonsteknologi 2, diverse språk 5 timer eksamen
31. mai SPR3031 Engelsk 2 5 timer eksamen

Med forbehold om feil/endringer.

Muntlig eksamen

  • 13. og 19. juni (muntlig og muntlig/praktisk)