Energisk engasjement i elektrifisering i Melkøya!

I Vg2s tverrfaglige prosjekt utforsket gruppene hvordan ulike energiformer vil være et bærekraftig valg.

Elevene laget veggaviser, der de argumenterte med utgangspunkt i fagene fysikk, rettslære, historie og filosofi, markedsføring og ledelse og historie. 

I auditoriet gikk alle rundt og hørte presentasjon av arbeidene, før det gnistret til med interaktiv debatt, der salen pepret panelet med råd og ros! 

Mye læring, mange kreative og gjennomarbeidede veggaviser og gode presentasjoner!