Foresattmøte Vg3

Vi inviterer foresatte på Vg3 til møte onsdag 10. april klokka 18.00.

Eksamen og høyere utdanning var tema på foresattmøte i november, så dette møtet er viet til skolemiljø og hvordan vi i fellesskap kan samarbeide for å sikre en god avslutning på skolegangen.

Program

  • Velkommen ved rektor Pernille Herje Haga
  • Hvordan støtte ungdommen gjennom de siste månedene av videregående ved helsesykepleier Bjørg Grutle Stavland
  • “God vilje er ikke godt nok” - om inkludering og trygt skolemiljø ved Henrikke Bugdø-Aarseth fra Ombudet for barn og unge i Buskerud, Østfold og Akershus.
     

Samarbeid med dere foresatte er viktig for å sikre elevene på Vg3 en god avslutning på 13 års skolegang, og vi håper på et fullsatt auditorium hos oss denne kvelden. Vel møtt!