Inntaksordning for Akershus vedtatt i fylkestinget

Fylkestinget i Akershus har vedtatt ny inntaksordning fra skoleåret 2024–25. «Nærskoleordningen» til Viken fylkeskommune blir dermed erstattet med ordningen med «fritt skolevalg» i nye Akershus fylkeskommune. 

Hvitt bygg med mange vinduer - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Lørenskog videregående skole Hans Petter Smeby

Ordningen for elever i Akershus de siste årene har vært basert på at man vil få opplæringsløpet på skolen nærmest sitt bosted. Med fylkestingets vedtak om inntaksordning 14. desember vil elevene kunne søke seg til den skolen de ønsker innenfor sin region. Regionene er delt opp i Asker og Bærum, Follo og Romerike. Søkere fra Enebakk prioriteres til skoler både i Follo og på Romerike.  

Akershus sine nye kommuner, Lunner og Jevnaker, vil tilhøre region Romerike, men det er en mulighet for å gå på nærliggende skoler i både Buskerud og Innlandet. 

Elever som søker seg til utdanningsprogram eller programområder som ikke finnes i sin region, vil stille likt med andre elever som også søker det samme. 

Ordningen innebærer også at inntil fem prosent av plassene på Vg1 reserveres for å sikre at alle søkere får et tilbud i tråd med sine rettigheter innen 1. september inntaksåret, og samtidig sikre at søkerne ikke får urimelig lang reisevei. 

En gledens dag 

Lise Hagen Rebbestad - Klikk for stort bildeFylkesråd for opplæring og kompetanse Lise Hagen Rebbestad (H)M Morten Brakestad

– Dette er en gledens dag for alle elever i Akershus, som igjen kan påvirke sin egen fremtid. Vi hadde den samme ordningen med fritt skolevalg i «gamle» Akershus, og den fungerte godt da, så nå ønsker vi å videreføre ordningen i «nye» Akershus.  

– Inntaksordningen er et viktig bidrag for at Akershus-skolen skal være den beste skolen i landet. Dette er den beste inntaksordningen vi har i dag. Den er lett for søkerne å sette seg inn i, og gir søkerne rett til plass i den regionen der de bor. Samtidig gir den elevene selv muligheten til å påvirke hvilken skole de skal å gå på – basert på egeninnsats og prestasjoner, fremfor bostedsadresse, sier fylkesråd for opplæring og kompetanse Lise Hagen Rebbestad (H).  

Fullføringen viktigst  

– En god inntaksordning for elevene i Akershus har vært viktig å få på plass for fylkesrådet, og nå er dette endelig i havn. Men vårt viktigste mål er og forblir at alle elever som starter videregående opplæring i Akershus, også skal kunne fullføre og bestå, og den jobben fortsetter, avslutter fylkesråden.  

1.  mars er ordinær søknadsfrist for søkere til videregående skole og læreplass i Akershus.

– Saken er opprinnelig publisert på Akershus fylkeskommunes nettsider 15. desember 2023 –