Velkommen til skolestart 2024

Vi ønsker nye og tidligere elever velkommen til skolestart mandag 19. august. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart.

Har du spørsmål i forbindelse med skoleplass, ventelister og inntak?

Her kan du se når du kan forvente å få svar på skoleplass fra inntakskontoret i Akershus.

Åpningstider i sommer

Vi ønsker alle en riktig god sommer! Første skoledag etter ferien er mandag 19. august.

Spørsmål om vitnemål og/eller kompetansebevis?

Du finner kontaktinformasjon i denne artikkelen

Klagerett og klagefrister

Her finner du rutiner og frister. Frister må overholdes.

Sommerskole for nye og nåværende elever

Bli kjent med skolen før skolestart! Velkommen til sommerskole 15. og 16. august. Sommerskolen er gratis.

Kunst og kreativitet i Palermo

For en opplevelse og noen flotte og inspirerende dager noen av våre elever og lærere har hatt på Sicilia. 8 elever og 2 lærere ved linjene Kunst, design og arkitektur og Interiør og eksponeringsdesign har vært 12 dager i Palermo på elevutveksling.

Hyggelig gjenvisitt

Vi har hatt besøk fra Tyskland. Det var en hyggelig gjenvisitt, siden vi sist var der i desember. Gjensynsgleden var stor da våre tyske gjester ankom Norge og Røyken. Det var 5 måneder siden elevene sist møttes.

Restaurering av Notre Dame

Hvor mange kan si at de har berørt det nyrestaurerte spiret på Notre Dame? Det kan to elever og to lærere fra Røyken!

Elever- hva flyttes fra OneDrive Viken til OneDrive AFK – og hva må du selv ta ansvar for?

Finn ut hvordan du kan ta med deg skolearbeidet ditt eller innhold fra Outlook. Du bør gjøre en snarlig ryddejobb i din personlige mappe, samt selv ta ansvar for at alle filtyper som  IKKE  er nevnt nedenfor ivaretas.