Elevundersøkelsen 2023

Første halvdel av desember gjennomføres elevundersøkelsen på Vg1, Vg2 og Vg3. 

Informasjon om elevundersøkelsen

Undersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Last ned informasjonsskriv om elevundersøkelsen (PDF, 74 kB)