Valler har rike tradisjoner for realfag

Valler tiltrekker seg mange elever med spesiell interesse og motivasjon for matematikk og realfag. Når mange elever velger realfag får vi et bredt fagtilbud og ikke minst et sterkt fagmiljø både blant elever og lærere.  

 

Vennskap og faglig samarbeid - Klikk for stort bildeVennskap og faglig samarbeid Fete Typer

 

Fagmiljøet

Vi har et stort og meget kompetent fagmiljø innenfor matematikk og realfag. Synergieffektene av at så mange elever velger realfag er flere. For det første har vi mange og høyt kvalifiserte lærere, som samarbeider og utvikler undervisningen til elevenes beste. Videre satser skolen tungt på realfag og har oppgradert utstyr og spesialrom innenfor fysikk, biologi og kjemi.

Mange elever gir også mange grupper og en stor mulighet for elevene til å skreddersy sin fagkombinasjon. Kanskje ønsker man å ta et språkfag, kunstfag eller samfunnsfag i kombinasjon med realfagene. Det får vi til på Valler.

Sist men ikke minst har man på Valler en unik mulighet til å samarbeide med dyktige medelever og utvikle seg videre faglig. 

 

Vennskap og faglig samarbeid - Klikk for stort bildeVennskap og faglig samarbeid Fete Typer

 

 

Meget gode resultater

Vi har en ressurssterk elevgruppe ved Valler som gjør det meget bra i realfag. Resultatene både på standpunkt og eksamen underbygger dette. 

Vi har også en lang tradisjon for å delta i fagkonkurranser. I Abelkonkurransen i matematikk er vi blant de videregående skolene i landet med flest kvalifiserte elever til finalerundene. 

I fysikk-, kjemi-, biologi og informatikkolympiadene gjør også vallerelevene det sylskarpt. De siste 20 årene har vi hatt mange topplasseringer i de nasjonale finalene og med det deltakere i de internasjonale olympiadene rundt om i verden.

 

Jon Magnus Rosenblad - Klikk for stort bildeJon Magnus Rosenblad, som tok bronsje i den internasjonale informatikkolympiaden i Baku 2019.