Elev- og miljøtjenesten

Vår visjon er at elev- og miljøtjenesten skal gi elevene på Valler et trygt og inkluderende skolemiljø. Vi skal tilby ikke-faglige aktiviteter som bidrar til at de blir godt kjent og aktiviseres gjennom fysisk, kulturelt og tverrfaglig samarbeid. I tillegg skal de få hjelp til fag- og utdanningsvalg gjennom å bli bevisst egne interesser og personlige egenskaper.

 

Vennskap og faglig samarbeid - Klikk for stort bildeVennskap og faglig samarbeid Fete Typer

 

Varierte aktiviteter

Som elev ved Valler har du mange aktiviteter du kan være med på.

Oppstart Vg1 - ny elev på Valler

Vi har fadderprogram ved skolestart, der elevene i Vg2 og Vg3 er faddere for de nye elevene i Vg1.

Alle elever som begynner i Vg1 på Valler tas med på en bli-kjent-tur til Sæteren gård i Bærum. Her lærer vi navn på hverandre, blir kjent, griller, har hinderløype og klassen lager quiz og baker kake.

Kalvøyadagen for alle elever og lærere

Første skoleuke rundes av med en stolt vallertradisjon. Aktivitetsdagen på Kalvøya med "lunsj i det grønne", sportsaktiviteter og klassestafetten gir en god sosial start på skoleåret.  

Quiz, strikking og sjakk 

Bibliotekaren vår inviterer jevnlig til quiz, strikking og andre sosiale aktiviteter. 

Sjakk er stort på Valler. Det arrangeres sjakkturnering hver uke i biblioteket. Vi har også tatt initiativet til Bærumsmesterskapet i sjakk, der vi hvert år konkurrerer mot de andre videregående skolene i området.

Vallermarsjen

Vallermarsjen arrangeres hver høst, og er en lang og god tradisjon ved skolen. 30 kilometer med oppakning. 6 kilo for jentene og 11 kilo for gutta. Deltakeravgiften på 30 kroner går til Sabona. 

Elevrådsarbeid

Hver klasse har egen elevrådsrepresentant og vararepresentant. Elevrådsstyret har møte med skoleledelsen hver 14. dag for å sikre godt samarbeid. Elevrådsseminar med alle nyvalgte representanter og styret avholdes tidlig september hvert år. Elevrådet er delt inn i fire komiteer:

  • Politikk og miljø: Arrangerer bl.a. skolevalg og skoledebatt samt Valler TISE – kveld for bytte av klær for mer bærekraftig forbruk.
  • Turneringer: Fotball, volleyball, basket og kanonballturnering i løpet av året. Klasseturneringer.
  • Temadager: Valentines, Påskefeiring, Julefeiring, Halloween.
  • Elementpublisering: Veggaviser og annet innen kommunikasjon.

Sabonakommiteen

Valler har en stor gruppe elever som jobber for den frivillige organisasjonen Sabona og inn midler til befolkningen i Zimbabwe. Sabona er organisert som ungdomsbedriften Valler Sabona UB. Deltakerne er organisert i komiteer og jobber blant annet med kommunikasjon, regnskap, nettbutikk, fysisk butikk og innsamlingsaksjonen på "Sabonadagen".

Baunen

Baunen er skoleavisen på Valler. Den har en aktiv redaksjon og mange skribenter.  Avisen kommer ut ca. én gang i måneden. Kanskje du liker å skrive og publisere? Kanskje du har en “journalistspire” i deg?

Karriereveiledning

Karriereveiledningsteamet på Valler jobber med bevisstgjøring rundt egen personlighet, interesser og personlige egenskaper. På grunnlag av dette arbeidet skal elevene kunne velge riktige fag på videregående, som vil hjelpe dem inn på de studiene de etter hvert ønsker seg. Dette gjennomføres i klassens time på Vg1.

Informasjon om de ulike programfagene elevene kan velge gis på "fagtorget" for Vg1 og Vg2, og ved hospitering i programfag. Det er også mulighet for "drop-in" hos rådgiverne ved behov.
I tillegg har vi tradisjon for at foreldre til elever kommer på skolen og forteller om sine utdannings- og karriereveier.

For elevene på Vg3 er det fokus på studieveiledning. Gjennom informasjon om forskjellige studier og besøk fra universiteter og høgskoler, håper vi elevene vil gjøre gode valg for fremtiden. Vi får også besøk av tidligere elever som forteller om studiene etter Valler.  

Vi gjennomfører også en karrieredag, der elever med fordypning i realfag besøker Simula, og elever med fordypning i språk, samfunnsfag, økonomi besøker BI.

Tverrfaglige aktiviteter

Med mål om å benytte skoleåret til det fulle og oppfylle intensjonene i læreplanene, organiseres en rekke aktiviteter på slutten av skoleåret som strekker seg over 2-3 dager.