Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Hanne Gry Marthinsen er helsesykepleier på Valler.

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontaktinformasjon 

Helsesykepleier er til stede på Valler tirsdag, torsdag, kl. 08.00–15.30, mandag og onsdag formiddag.

Kontoret er i 2. etasje til høyre ved trappen. 

Telefon:
Sentralbord: 67 80 57 50, 
Direkte: 67 80 57 67
Mobil: 46 41 58 35

hanne.marthinsen@baerum.kommune.no

Foresatte er også velkommen til å ta kontakt.

Obs: Ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av kommunens helsetjenester for ungdom. 

Se også