Universitetsskole

Valler vgs. er plukket ut til å være en av Universitetet i Oslos universitetsskoler i perioden 2018-2022. Målet er å bygge ned skillene mellom høyere utdanning og de videregående skolene, utvikle kvaliteten på undervisningen for både elever og studenter og legge til rette for forskning på og i skolene.

På vei til kunnskap - Klikk for stort bildePå vei til kunnskap Fete Typer  

Om Valler

Valler videregående skole har vært universitetsskole siden 2018. Det er en ren studiespesialiserende skole, med cirka 570 elever og cirka 60 ansatte. Skolen holder til i Sandvika i Bærum kommune.

Skolens motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Valler vgs. fokuserer på å gi både elev og lærer en stolt identitet og en trygg tilhørighet i et aktivt læringsfellesskap. Skolen har et fokus på å være en studieforberedende skole, og tilbyr et bredt fagtilbud. Den har lange tradisjoner for å holde det beste ved begrepet allmenndannelse i hevd og legger vekt på at elevene skal få et aktivt forhold til kulturarven.

Prosjekter

Valler er engasjert i flere prosjekter som skal gi relevans i opplæringen. Skolen har et samarbeid med Olav Schewe, «superstudenten», som skal gjøre elevene mer studieforberedt gjennom bevissthet knyttet til lære å lære.

Valler har også gjennom flere år samarbeidet med Simula og UiO for å tilby elever ekstra utfordringer.

Forskning på betydningen av kollegial støtte

Skolen har gjennom de siste årene rekruttert mange nye lærere og behovet for kollegial støtte har vokst fram. Vi har gjennom initiativ fra lærerne hatt en organisering som vi nå ønsker å perfeksjonere og derfor søkt samarbeid med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

  • Vil kollegaveiledning ha utslag på elevenes læringsopplevelse i elevundersøkelsen?
  • Fører fagdidaktisk  kollegaveiledning i større grad til endring av undervisningspraksis enn veiledning på tvers av fagområder?
  • Vil kollegaveiledning bidra til mer faglig forankret diskusjon rundt didaktikk?