Hvordan søke Europa og Friluftsliv

Plusstilbud Europa og programfag Friluftsliv er ikke søkbare tilbud i Vigo. Søkere som er interessert i disse tilbudene må søke studiespesialisering ved Vestby vgs i Vigo, og i tillegg fylle inn egne søknadsskjema her på skolens hjemmeside.

Plusstilbud Europa

Språk og kulturkompetanse er etterspurt i arbeidslivet og vi har derfor en temaklasse som vi kaller Europaklassen. Elevene her har 2 timer i uka i tillegg til de obligatoriske 30 timene på Vg1.

Du må ha vg1 SSP på Vestby vgs som førstevalg i Vigo for å bli vurdert som Europasøker. Inntaket gjøres etter karakterer, det utfylte søknadsskjemaet nedenfor og intervju i mai/juni.

Europatilbudet er avhengig av at vi får nok gode søkere.

Les mer om Europatilbudet på siden om Studiespesialisering.

Søknadsfrist: 8. mars

Søknadsskjema plusstilbud Europa

Programfag Friluftsliv

Friluftsliv 1 er et 5-timersfag for deg som ønsker et praktisk fag. Faget krever ingen forkunnskaper, det viktigste er gode opplevelser, både sosialt og individuelt.

Vi er avhengige av minst 15 søkere med studiespesialiserende på Vestby vgs som førstevalg som ønsker programfag Friluftsliv og har takket ja til skoleplass for at tilbudet skal være aktuelt.

Les mer om Programfag Friluftsliv på siden om Studiespesialisering.

Søknadsfrist: 8. mars

Søknadsskjema programfag Friluftsliv