Miljøteamet

Vestby videregående skole har tre miljøarbeidere som jobber for et godt skolemiljø og og at elevene skal trives på skolen. De har kontor inn glassdøra ved siden av toalettene i 1.-etasje. Hit kan du kommer når du vil, eller du kan ta kontakt på telefon eller på vår snapchat: vestbymiljoteam.

Hva gjør miljøarbeiderne?

Miljøarbeiderne jobber for at alle elever skal trives og ha en god skolehverdag. De er synlig i skolemiljøet og er lett tilgjengelig for alle på skolen. Miljøarbeiderne jobber for elevenes positive endring og utvikling gjennom arbeid med tilrettelegging av det psykososiale miljøet. De jobber også forebyggende mot mobbing, rusproblematikk og annen uønsket atferd. 

Miljøarbeider Lasse er også elevrådskontakt.

Hva kan du snakke med miljøarbeiderne om?

Har du bekymringer selv, eller bekymrer du deg for andre? Mangler du motivasjon? Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen. Miljøarbeiderne er trygge voksne som du kan ta kontakt med uansett hva du har behov for av hjelp.

Miljøarbeiderne har taushetsplikt, og du får ikke fravær for tiden du snakker med dem. 

Om du trenger hjelp ut over det vi kan gi på skolen, vil miljøarbeideren gi deg råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.

Hvor og når kan du kontakte miljøarbeiderne?

Kom innom Henger'n, eller send en SMS eller e-post, så kan dere avtale tid.
Miljøarbeiderne er tilgjengelig mandag–fredag 08.00-15:30

Obs.: Ikke send sensitive personopplysninger på SMS/e-post.

Miljøarbeiderne

Emma Solgård
Mobiltelefon: 91 00 29 91

Siv Klynderud
Mobiltelefon: 45 61 47 02

Tom Erik Aker
Mobiltelefon: 93 00 65 28

Se også