Refusjon for utlegg og reiser for elever

Har du mer enn 6 km fra hjem til utplasseringssted får du dekket reiseutleggene fra skolen.

Info om reiser til utplassering - tilbakebetaling av reiseutlegg

Har du mer enn 6 km fra hjem til utplasseringssted får du dekket reiseutleggene fra skolen. Beløpet du får dekket er billigste billett tur/retur hjem-utplasseringssted.

Det vil si at dersom du er utplassert en dag pr uke kan det billigste alternativet være enkelt billett.
Er du utplassert to eller flere dager pr uke lønner det seg fort å kjøpe 30-dagersbillett.
Dette finner du ut av om du går inn på ruter.no. Der kan du sjekke reiseruter og priser på de forskjellige alternativene eller du kan komme innom resepsjonen så hjelper vi deg.

Refusjon av reiseutgifter

For å få tilbake utleggene dine fyller du ut Reise- og utleggsskjemaet som ligger på vår hjemmeside, legger ved kvittering på billetten(e) og levere til kontaktlæreren din. Utleggsskjema skal levers inn hver måned.

Vær oppmerksom på at du kun får dekket billigste billett selv om du har kjøpt et dyrere alternativ.

NB! Du kan kjøpe barnebillett til og med 17 år.

Utvidet reisekort

I noen tilfeller kan vi bestille ett nytt reisekort til deg med flere soner som du kan bruke til utplasseringsstedet. Da må du i god tid ta kontakt med resepsjonen så ser vi om det passer for deg.

NB! Elever som kjører bil får ikke dekket utleggene sine.

Skal du møte på et utplasseringssted for eksempel kl. 07.00 og det ikke går tog eller buss så tidlig at du rekker det (eller det ikke er offentlig transport der) så kontakt resepsjonen i god tid (1-2 uker) før du skal starte opp. Vi kan da søke om spesialskyss (taxi) til deg.

Husk at er det noe du lurer på så ta kontakt med resepsjonen på skolen. 

Du finner regelverk og veileder for skoleskyss på Ruter.no.

Slik søker du refusjon:

  • Logg inn med ID-porten og fyll ut skjemaet elektronisk
  • Legg ved alle kvitteringer. HUSK: Du får bare dekket billigste reisevei med offentlig transport (kjøp periodebillett dersom det er billigst)
  • Legg ved billetter og signert bekreftelse fra lærer om at reisen er gjennomført i skolens regi. Bekreftelsen må inneholde dato, destinasjon og en begrunnelse for reisen.
  • Signer skjemaet med elektronisk signatur.

Fyll ut skjemaet “Reiseregning for elever”