Timeplan

Skoledagen starter klokken 08.30. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag slutter skoledagen 15.50, onsdag slutter skolen kl. 13.50.

Med oppstart 22. august serveres det frokost kl. 08.00 - 08.30.

Elevenes timeplaner vil variere ut fra hvilke fag de har og hvordan de er plassert i timeplanen.

Elevene finner sine individuelle timeplaner ved å logge seg inn i Visma InSchool.

Timeplan

Timeplan
Time Mandag, tirsdag, torsdag og fredag Onsdag
Frokostservering (oppstart 22. august) 08.00 - 08.30 08.00 - 08.30
1. 08.30 - 09.15 08.30 - 09.15
Friminutt 5 min 5 min
2. 09.20 - 10.05 09.20 - 10.05
Friminutt 10 min 10 min
3. 10.15 - 11.00 10.15 - 11.00
Friminutt 5 min 5 min
4. 11.05 - 11.50 11.05 - 11.50
Midttime 40 min 30 min
5. 12.30 - 13.15 12.20 - 13.05
Friminutt 5 min
6. 13.20 - 14.05 13.05 - 13.50
Friminutt 10 min
7. 14.15 - 15.00
Friminutt 5 min
8. 15.05 - 15.50