Skolens historie

Vestby videregående skole startet i 1980 som en ren yrkesskole og ble i 1987 utvidet med flere studieretninger innen både studieforberedende og yrkesforberedende program. 

Etter omfattende ombygging og oppføring av nye bygg i 2008-2009, nytt auditorium og ombygging av skolens kjøkken på restaurant og matfag i 2021, fremstår skolen som moderne og innbydende for elever, ansatte og andre brukere.

Skolen i dag

Skolen har i dag 150 ansatte og 750 elever fordelt på utdanningsprogram for studiespesialisering, studiespesialisering med forskerlinje, bygg- og anleggsteknikk, salg, service og reiseliv, restaurant- og matfag og vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Skolen tilbyr god bredde innenfor ulike fagområder og har 4-årige YSK-løp med både fag- og svennebrev og studiekompetanse på programmene bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag.

Mangfold av elever

Elevene våre kommer fra hele Follo-regionen, men med nærskoleprinsippet som inntaksmodell kommer de fleste søkerne til studiespesialisering fra Vestby kommune. Skoleåret 2020 startet vi også opp Voksenopplæring innen restaurant- og matfag. Videre har vi et fagskoletilbud som BIM-tekniker hvor man får opplæring i digital modellering av byggeprosesser. Vi tilbyr også grunnskoleopplæring for barn og unge som bor på institusjon.

På Vestby videregående skole er vi stolte av denne bredden i tilbud, hvilket gir et mangfoldig læringsfelleskap for elever og ansatte. Velger man Vestby videregående skole vil man møte en VI-skole der alle jobber mot samme mål; en skole der kunnskap og trivsel møtes.