Internasjonalisering

Internasjonalisering er et prioritert satsingsområde for Vestby videregående skole både på restaurant og matfag, bygg- og anleggsteknikk og studiespesialisering i forbindelse med «Plusstilbud Europa».

For skoleåret 2020/2021 knytter det seg usikkerhet når det gjelder reisevirksomhet på grunn av koronasituasjonen. Det gjelder både mottak av utvekslingselever og andre gjester fra utlandet og om vi får anledning til å sende våre elever og ansatte utenlands. I 2020 er det ikke mulig, men vi håper på og planlegger for åpning våren 2021. Da har vi fått midler fra SIU til et «Gjør det!»-prosjekt med 14 elever fra RM og BA. Prosjektet er fullfinansiert.

Målet med prosjektet er at elever fra vg2 skal arbeide i tyske bedrifter i 10 dager og bo i Berlin. Vestby har hatt samarbeid med videregående skoler der gjennom flere år.

Tiden vil vise om vi kan satse på faktisk reisevirksomhet eller virtuelle møtepunkter mellom elever.