Skjema og søknader

Noen skjemaer er felles for alle skoler, mens andre ligger hos den enkelte skole.

Felles skjema for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune

Se felles skjemaer på Akershus fylkeskommunes nettsider

Tilrettelegging på eksamen

Elever skal søke om tilrettelegging på eksamen i VIS.