Skolens pedagogiske plattform

Bjørkelangen videregående skole baserer sitt pedagogiske arbeid på et humanistisk menneskesyn der elevene blir satt i sentrum. De ansatte er til hjelp og støtte for den enkelte elev på vei mot voksenlivet. Gjennom medvirkning og ved hjelp av varierte læringsstrategier, skal elevene bli så gode som de bare kan.

Pedagogisk profil


Ovenfor er den pedagogiske holdningen vi har utarbeidet for BVS. Vi har også en plakat i alle klasserom som legger føringer for våre elever og lærere. 

 

Bjørkelangenplakaten

Bjørkelangen videregående skole har også en plakat i alle klasserom som legger føringer for våre elever og lærere. 

Bjørkelangeneleven:
• viser respekt for andre
• bidrar til et godt læringsmiljø
• lar seg motivere og engasjere
• møter presist og forberedt til undervisning
• bruker IKT og andre hjelpemidler i henhold til instruksjon fra lærerne
• utvikler seg faglig og personlig
• opptrer i tråd med skolens verdier og reglement

Bjørkelangenlæreren:
• er faglig og pedagogisk dyktig
• er endrings- og utviklingsvillig
• benytter varierte og hensiktsmessige undervisningsmetoder og IKT i undervisningen
• møter presist og forberedt til undervisning
• er en tydelig og positiv klasseleder
• er inspirerende og oppnår gode relasjoner
• jobber i tråd med skolens målsettinger og verdier