Internasjonalisering

Hele verden er vår læringsarena! Interkulturell kommunikasjon og global forståelse trengs innen alle fag og den erfaringen elevene får gjennom utvekslingsprogrammene er unik. Derfor ønsker vi at internasjonalisering er et tilbud i mange fag, og gjennom Erasmus+ har vi mulighet til ulike samarbeidsformer for å nå målet.

Skolen er akkreditert for Erasmus+ innen både studieforberedende utdanningsprogram, og fag- og yrkesopplæring. Les mer om Erasmus+ i Norge her. 
Offisiell side for Europakommisjonens Erasmus+-program finner du her.

Våre prosjekter

Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium - Erasmus+

Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium er vår samarbeidsskole i Forst i Tyskland. I en årrekke har vi hatt ulike prosjekter med dem.

Våre tyskelever er hver høst på besøk til Tyskland, som blant annet inneholder ekskursjoner til Dresden og Berlin. Elever fra den tyske skolen i Forst er på gjenbesøk hos oss hver vinter. Elevene blir innkvartert hjemme hos hverandre og rekker å bli godt kjent. 

Praksis på Kreta - Erasmus+

Vi har i flere år hatt et samarbeid med et sykehjem på Kreta. Praksisplasser i et annet land, med annen kultur og annet helsesystem, gir elevene verdifull, internasjonal erfaring.

Mobilitet for ansatte - Erasmus+

Gjennom finansiering fra Erasmus+ gis ansatte innen fag- og yrkesopplæring mulighet til undervisnings-, opplærings-, hospitant- eller praksisopphold ved en partnerorganisasjon i Europa.

Mobilitetsprogram i Tyskland - Erasmus+

Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland. Vi har blant annet i flere år hatt elever fra Vg2 kjøretøy på 14 dagers praksisopphold i Tyskland.