Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten kan gi hjelp, råd og veiledning om din psykiske, fysiske og seksuelle helse. Vi holder til på elevtjenesten i 1. etg i G-blokka.

Du kan snakke med oss om:

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 

Helsesykepleier

Christina Krenauer-Masserud er tilgjengelig hver dag. Du trenger ikke bestille time, stikk bare innom eller ta kontakt på teams/sms.

 • Mobil: 40 41 51 42
 • E-post: christina.krenauer-masserud@asker.kommune-no
 • Christina holder til i elevtjenesten i G-bygget

Psykiatrisk sykepleier

Lise Emblem Glasrud kan tilby 1–3 samtaler til elever ved skolen og samarbeider tett med helsesykepleier. Helsesykepleier formidler kontakt. Lise er på skolen på onsdager.

 • Besøk hos skolehelsetjenesten regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent
 • Skolehelsetjenesten har taushetsplikt
 • Vi kan henvise videre til andre instanser
 • Tilbudet er gratis

Helsestasjon for ungdom

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på  Helsestasjon for ungdom.  

 • Mandager kl. 14.00-17.30 (Midtbygda, Røyken)
 • Tirsdager kl. 15.00-19.30 (Skysstasjon, Asker sentrum)
 • Onsdager kl. 15.00–17.00 (Skysstasjon, Asker sentrum) 
 • Torsdager kl. 15.00–19.30 (Skysstasjon, Asker sentrum)

Se også  

Alarmtelefonen for barn og unge

ung.no