Fravær og fraværsregler

Som elev har du plikt til å møte til alle skoletimer. Å være til stede i timen er viktig for både din og andres læring og for miljøet i klassen.