Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er det administrative systemet som brukes av videregående skoler i Viken. Gjennom VIS får elevene tilgang til timeplan, kontakt- og faglærere, klassetilhørighet, eksamens- og standpunktkarakterer, registrering av fravær og mye mer.

Også foresatte har tilgang til systemet og kan finne opplysninger om sin ungdom. Elever over 18 velger hvilken informasjon foreldrene har mulighet til å se. 

Gå til Visma InSchool

 

Registrering av foresattes kontaktinformasjon

I venstremenyen, under elevens kontaktopplysninger, får foresatte tilgang til elevens opplysninger i VIS. Der kan foresatte registrere og oppdatere e-postadresse og mobilnummer/telefonnummer.

Det er viktig at foresatte registrerer dette, slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Vikens nettsider finner du informasjon om hvordan du får tilgang til VIS, samt hvilke opplysninger elever og foresatte har tilgang på.