Rektor og skolens ledelse

Rektor

Ingvild Berge Askheim
Tlf: 97 05 71 33
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder.

Assisterende rektor

Odd Cato Rynning
Tlf: 91 15 59 95
Rektors stedfortreder. 

  • T-team, administrasjon, kantine og renhold

Utdanningsleder

Jørgen Alnæs
Tlf: 94 87 52 88

  • Tilrettelagt opplæring

Marianne Dyre
Tlf: 99 01 06 84

  • Team yrkesfag: bygg- og anleggsteknikk og elektro og datateknologi

Nina Hellerud
Tlf: 48 03 92 40

  • Team studieforberedende: studiespesialiserende

Odd Roger Lundahl
Tlf: 95 05 88 83

  • Team studieforberedende: studiespesialiserende

Jørgen Neumann
Tlf: 92 85 72 49

  • Team studieforberedende: studiespesialiserende og idrettsfag.

Leif Morten Ruud
Tlf: 97 70 79 70

  • Team yrkesfag: teknologi- og industrifag
  • Vaktmester

Hanne Iren Østby
Tlf. 92 86 95 38

  • Team yrkesfag: helse og oppvekstfag

 

Personalansvarlig

Hilde Reh Stensrud
Tlf: 90 82 83 31