Internatet ved Hvam videregående skole

Internatet har 85 enkeltrom og 4 dobbeltrom. Alle rom har seng, skrivepult, garderobeskap og vask med speil. Felles toalett og dusj i hver etasje. 

Det forutsettes at eleven kan bo på internatet på selvstendig grunnlag. Internatet er bemannet fra skoledagens slutt til skolen starter neste dag.

Elever som bor på internatet har ikke krav på gratis skoleskyss. Kostnader for hjemreiser i helger og skolens ferier/fridager må hver enkel dekke selv. 

Søknadskjema for nåværende skoleåret er nå stengt. Til skoleåret 2024/2025 åpnes skjema i begynnelsen av juli 2024.

Tårnbygningen og atriet utenfor  - Klikk for stort bildeAtriet ved internatet Lotte Halstensen/Hvam vgs

Kontakt

Internatleder Anita Kristoffersen tlf 924 57 986

Konsulent Merike Myhre 

Vakttelefonen på internatet : 481 68 920 (besvares ikke på skolens ferier og fridager)