Er du 10. klassing og skal søke Rud vgs?

Vi har samlet alle våre utdanningstilbud slik at det blir enklere å få en oversikt over hva vi tilbyr.

Hos oss er mulighetene mange! Rud videregående skole er en kultur- og yrkesarena som tilbyr et bredt fagtilbud innenfor musikk, dans og drama og yrkesfag. Hos oss kan du også få studiekompetanse, enten du velger musikk, dans og drama, 3-årig elektro, 3-årig helsefagarbeider eller påbygg.

På Rud har vi engasjerte lærere som samarbeider på tvers for å gi alle elever relevant undervisning. Vi skal være nytenkende og samskapende hvor vi gir motiverte unge mennesker muligheten til å lykkes gjennom et inspirerende miljø for læring og utvikling. Lokalt og internasjonalt er det behov for nye og bedre løsninger på store og små utfordringer og våre elever skal være godt rustet for å ta del i disse endringene.

Vi kjennetegnes av et godt, mangfoldig og trygt skolemiljø. Vi mener dette gir et godt læringsmiljø. På Rud handler «Fremtiden om det du gjør i dag.» Velkommen til oss!

Helse- og oppvekstfag

Helsefagarbeider 3-årig med studiekompetanse

Musikk, dans og drama -  studiekompetanse

Er du nysgjerrig og ønsker å bli bedre kjent med et av våre utdanningstilbud?

Ta kontakt med våre rådgivere 

Husk søknadsfrist 1. mars.  Alle som søker videregående opplæring må søke via Vigo