Rektor og skolens ledelse

Rektor

Konstituert rektor

Hilde Svensson Skotsvær
Mobil: 90 74 81 72
Konstituert rektor er skolens pedagogiske og administrative leder. 
Hilde Svensson Skotsvær er til vanlig assisterende rektor

Hege Britt Johnsen (ikke tilstede)
Mobil:
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Konstituert assisterende rektor

Anne-Mette Becher Alstad
Mobil: 91 84 59 19
Konstituert rektors stedfortreder
Anne-Mette er også:

 • Avdelingsleder språk
 • Trinnleder Vg3
 • Internasjonalisering

Administrasjonsleder

Christin Hoff Hauge
Mobil: 94 02 90 12

 • HR- og økonomi

Utdanningsledere 

Erik Dehle
Mobil: 41 16 01 83

 • Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi 
 • Trinnleder Vg2
 • Inntak

Nils Mauritz Brundtland
Mobil: 98 89 37 61

 • Avdelingsleder realfag 
 • Trinnleder Vg1
 • Eksamen

Geir Halvard Bergersen
Mobil: 90945224

 • Avdelingsleder Musikk, dans og drama
 • Trinnleder MDD

Glenn Thore Helgø
Mobil: 41 62 33 36

 • Avdelingsleder idrettsfag 
 • Trinnleder idrettsfag
 • Fagdokumentasjon
 • Kombinasjonsprogrammet

Kurt Vidar Soltveit
Mobil: 90 94 10 55

 • Voksenopplæring

Renate Dancke
Mobil: 92 41 80 75

 • Leder for elevtjenesten
 • Fagvalg