Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig

På dette studieprogrammet kan du fullføre et 5-årig utdanningsløp på bare 4 år og sitte igjen med både svenne-/fagbrev og spesiell studiekompetanse. Programmet er ideelt for deg som ønsker å utdanne deg til ingeniør.

Presentasjon av bygg- og anleggsteknikk

Intervju med elever fra bygg- og anleggsteknikk YSK