Søke skoleplass og læreplass

Velkommen som søker til videregående skole og til læreplass i Akershus fylkeskommune. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke og om hvordan inntaket foregår.