Videregående opplæring for voksne

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring i Norge tidligere, kan ha rett til videregående opplæring som er tilpasset voksne.

Hvem kan søke?

Alle som ønsker videregående opplæring kan søke, men noen voksne har lovfestet rett til opplæring. Kvalifiserte søkere som ikke har lovfestet rett til opplæring kan også få tilbud, dersom det er ledige plasser. 

Du kan ha rett til opplæring hvis du:

 • er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring tidligere, eller
 • har fullført videregående opplæring i utlandet som ikke er godkjent i Norge

For å kvalifisere til opplæring, må du:

 • ha bostedsadresse i Akershus fylkeskommune
 • ha fullført norsk grunnskole eller liknende
 • ha hatt opplæring i engelsk eller vise at du kan engelsk

Hva kan du søke?

Du kan søke om generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Hvis du vil studere ved universitet eller høyskole, trenger du generell studiekompetanse. Yrkeskompetanse kan for eksempel være fagbrev. Hvis du velger yrkeskompetanse, er du kvalifisert for arbeidslivet etter videregående.

Oversikt over opplæringstilbud

Du kan lese om om hva du kan bli ved å gå de ulike utdanningsprogrammene på Vilbli.no.

Se alle planlagte undervisningstilbud for voksne i Akershus

Hvilken skole kan du gå på?

Du vil normalt få tilbud om opplæring på den skolen som ligger nærmest der du bor og som tilbyr opplæring for voksne innenfor ditt ønskede utdanningsprogram. Alle tilbud i Viken er åpne for alle som har rett til opplæring. Hvis du har spesielle ønsker om lærested, kan du skrive dette i søknaden din.

Se oversikt over skoler i Akershus som tilbyr videregående opplæring for voksne

Karriereveiledning

Er du usikker på hva du skal søke? Du kan få gratis veiledning om dine utdanningsmuligheter med en karriereveileder i Akershus.

Undervisningstid

De fleste av undervisningstilbudene har undervisning på dagtid, men flere av tilbudene tilbys også på kveldstid. 

Det er ingen søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke hele året. Vi gjør inntak etter søknadsdato. 

Vi anbefaler at du søker så fort du vet hvilken opplæring du ønsker. Jo tidligere du søker, desto tidligere får du tilbud om opplæring. 

Slik søker du

Dette må du legge ved søknaden

 • Dokumentasjon for all tidligere opplæring og skolegang utenfor Norge
 • Har du hatt opplæring i engelsk, må du legge ved dokumentasjon for dette
 • Kopi av oppholdstillatelse, dokumentasjon for oppholdsrett (EØS-borgere) eller kopi av norsk pass

Dersom du har dokumentasjon for arbeidserfaring, kan du også sende inn dette.

Du må laste opp eller sende inn kopier av dokumentasjonen på originalspråket i tillegg til oversettelser til norsk eller engelsk. Oversettelser må ha stempel og signatur.

Dersom du mangler dokumentasjon, kan du likevel søke. Du må gi oss beskjed i søknaden om hvilken dokumentasjon du mangler.

Søk opplæring

 • Du søker om opplæring på Vigo.no.
 • Velg Voksenopplæring eller realkompetanse.
 • Logg inn med elektronisk ID for å søke.

Når du har sendt inn søknaden, kan du se status for søknaden i søknadsportalen.

Søk om videregående opplæring for voksne på Vigo.no

Har du ombestemt deg?

Du kan endre søknaden din eller trekke den i søknadsportalen frem til saksbehandler starter behandling av søknaden.

Hvis du vil bytte sluttkompetanse eller lærested etter at opplæringen har begynt, kan du kontakte den som er ansvarlig for voksenopplæringen på skolen din.

Du får svar i digital postkasse

Vi svarer på søknaden din med et digitalt brev. Hvis du ikke har digital postkasse, anbefaler vi at du skaffer deg det. Slik oppretter du en digital postkasse. 

Har du ikke digital postkasse, vil brev fra oss bli sendt til Altinn eller din postadresse i Folkeregisteret. Det er ditt ansvar at du har registrert riktig kontaktinformasjon. Sjekk om adressen din er riktig i Folkeregisteret, hvis ikke må du sende flyttemelding på skatteetaten.no.

Hvis du ikke har digital postkasse og heller ikke har registrert riktig adresse i Folkeregisteret, vil du ikke motta post fra oss.

Hva skjer etter at du har søkt?

Dersom du har fått vedtak om rett, skjer følgende

Hva gjør du hvis du ikke får plass?

Hvis du ikke får tilbud om plass, er du automatisk med i neste inntak. Du trenger ikke søke på nytt.

Støtte fra Lånekassen

Du kan søke støtte fra Lånekassen hvis du går videregående opplæring for voksne. Du kan søke etter at skolen har registrert deg som deltaker. Støtte fra Lånekassen utbetales etter at skolen har rapportert at du har møtt opp til undervisningen.

Les mer om støtte til voksenopplæring hos Lånekassen.

Andre tilbud eller opplæringsmuligheter for voksne

Lover og rettigheter