Praksiskandidat

Har du lang og relevant arbeidserfaring innen et fagfelt, kan du ta fag- eller svennebrev uten å gå veien gjennom tradisjonell videregående opplæring. Du må ha jobbet minst 5 år innen et fag for å kunne være praksiskandidat.

Hva er en praksiskandidat?

Praksiskandidatordningen er for deg som har opparbeidet deg minst fem års relevant praksis i et ordinært arbeidsforhold, og ønsker å avlegge fag- eller svenneprøve. 

Hvem kan søke?

 • Du har minst fem års praksis i faget. Gjennomført videregående skole kan være en del av praksisen.
 • Du har bestått skriftlig eksamen i lærefaget.
 • Du må ha utført jobben selv og ikke vært arbeidsleder.
 • Du må ha opparbeidet praksis på fagarbeider-nivå.

Slik går du fram

1. Samle dokumentasjon

Du må kunne dokumentere at du har minimum fem års relevant praksis. Relevant praksis vil si at du må ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de viktigste delene av innholdet i læreplanen for faget. Finn læreplanen for ditt fag (udir.no).

2. Bestå skriftlig eksamen i det aktuelle faget

Denne tar du som privatist. 

3. Meld deg opp til fag- eller svenneprøve 

Når du kan dokumentere at du har relevant praksis og har bestått den skriftlige eksamenen, kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøven. Fylkeskommunen mottar oppmeldingen og vurderer og avgjør om du kvalifiserer til fag- eller svenneprøven.

4. Ta fag- eller svenneprøve

Hvis oppmeldingen blir godkjent av fylkeskommunen, kan du gjennomføre fag- eller svenneprøven.

Merk: ordningen gjelder ikke for helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. Dette er fag som fullføres i skole.

Har du ikke fem års relevant praksis, kan du likevel være kvalifisert til å ta fagbrev på jobb.

Hva regnes som arbeidspraksis?

Du må selv vurdere om praksisen din er relevant og regne ut hvor lang praksis du har. Du må kunne dokumentere praksisen din, og legge den ved i oppmeldingen til fag- eller svenneprøven.  Vi har dessverre ikke mulighet til å forhåndsvurdere praksisen din før du har sendt inn oppmelding. 

Du kan få godkjent

 • Inntil fem års relevant praksis fra et ordinært arbeidsforhold. Minst 50 prosent bør være fra de siste 10 årene.
 • Videregående opplæring fra Norge. Denne blir automatisk godkjent.
 • Praksis fra utlandet. Dette vurderes individuelt. 
 • Praksis som selvstendig næringsdrivende. Du må få en attest fra en annen fagperson, for eksempel samarbeidspartner, regnskapsfører eller kunde, som kan bekrefte hvor mye og relevant praksis du har.

Du får normalt ikke godkjent

 • Studier på høyskole, universet og frivillig arbeid godkjennes ikke som praksis. 
 • Praksis som lærer, ingeniør, formann, arbeidsleder og lignende, med mindre arbeidet har vært på fagarbeider-nivå sammen med andre fagarbeidere.

Les mer om våre retningslinjer for vurdering av praksis (udir.no).

Ofte stilte spørsmål om praksis

Dokumentasjon av praksis

Dokumentasjonen er ofte attester fra arbeidsgivere, eller dokumentasjon på tidligere relevant skolegang.

Attestene skal bekrefte kompetansen din, og må inneholde:

 • startdato og ev. sluttdato
 • stillingsprosent, ev. antall timer
 • stillingsbeskrivelse
 • beskrivelse av arbeidsoppgaver som er relevant for faget 
 • dokument med bedriftslogo og/eller bedriftsstempel
 • underskrift av arbeidsgiver

CV, timelister, lønnsslipper og arbeidsavtaler er ikke godkjent dokumentasjon. 

Tilleggskrav for enkelte fag

Skriftlig eksamen

Du må ha bestått en skriftlig 5-timers eksamen i faget ditt før oppmelding til fagprøven eller svenneprøven.

Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist med riktig fagkode. Når du melder deg opp, får du vite sted og tidspunkt. 

Fritak fra fellesfag og muntlig eksamen

Du er fritatt fra fellesfagene. Det betyr at du ikke trenger fellesfagene for å gå opp til fag- eller svenneprøven. Fellesfag er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnskunnskap. Du trenger ikke å ta muntlig eksamen.

Oversikt over fag som krever to eksamener

I noen lærefag er det krav til to skriftlige eksamener. Dette vil i så fall stå i læreplanen for faget. 

Frister for oppmelding til eksamen

Det er to perioder du kan melde deg opp til privatisteksamen:

 • Høsteksamen: 1. september–15. september
 • Våreksamen: 15. januar–1. februar

Du kan ikke melde deg opp etter 15. september eller 1. februar når fristen har gått ut.

Hva koster det?

Når du tar privatisteksamen før fagprøve, må du betale en eksamensavgift. 

Fra 1. januar 2024 er eksamensavgiften: 

 • 1305 kroner for nytt fag, eller fag som ikke er bestått
 • 2611 kroner for fag du har bestått tidligere, men vil forbedre

Du må betale eksamensavgift for hver eksamen du tar. Skal du ta privatisteksamen i et fag som krever flere eksamener, må du betale eksamensavgift per eksamen, for eksempel muntlig og skriftlig. Du betaler eksamensavgiften i Privatistportalen når du melder deg opp til eksamen.

Hvis du må trekke deg eller utsette eksamen som du er oppmeldt til, må du likevel betale eksamensavgiften.

Unntak fra krav om eksamen

Har du gjennomført læretid eller Vg3 Fagopplæring i skole i lærefaget, er du unntatt obligatorisk skriftlig eksamen i faget. Det vil si at du ikke trenger å ta skriftlig eksamen i faget. 

Ofte stilte spørsmål om skriftlig eksamen

Slik melder du deg opp til fag- eller svenneprøve

Når du har samlet dokumentasjon og bestått den skriftlige eksamenen, kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve. Gjennom prøven skal du demonstrere ferdighetene og kunnskapene du har opparbeidet deg gjennom arbeidserfaringen. Du kan melde deg opp når som helst gjennom året. 

Som praksiskandidat må du selv sende inn oppmeldingen.

1. Finne prøvested

Du må selv finne prøvested. De fleste velger arbeidsplassen sin. Noen fag har prøvestasjoner der du kan leie plass for å avlegge prøven. Her kan du sjekke om opplæringskontoret i ditt fag kan tilby gjennomføring av praktisk prøve på prøvestasjon (vilbli.no) 

2. Betale prøveavgift 

Kvittering for betalt prøveavgift skal lastes opp i oppmeldingsskjema. Prøveavgiften innbetales via VIPPS: 858325.

 • Første gang du melder deg opp, koster det 1112 kroner.
 • Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2230 kroner for 2. gangs prøve.

Prøveavgiften dekker ikke eventuelle utgifter til lokaler, nødvendige råvarer og utstyr til prøver. Disse utgiftene må du dekke selv, eller du må avtale med arbeidsgiver/bedrift at de dekker utgifter til gjennomføring av prøven.

Prøveavgiften vil ikke bli tilbakebetalt selv om oppmeldingen ikke blir godkjent, eller du ikke avlegger fag- eller svenneprøven. Prøveavgiften er gyldig i 1 år.

3. Meld deg opp til fag- eller svenneprøven

I søknaden må du legge ved

 • kvittering for betalt prøveavgift
 • attester som dokumenterer din arbeidspraksis

 Meld deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat 

Les mer om gjennomføring av den praktiske prøven

Hva skjer etter at du har tatt fag- eller svenneprøven?

Du får tilsendt kompetansebevis i posten når fag- eller svenneprøven er bestått. Du får også et fag- eller svennebrev (diplom). Dette blir utdelt på en høytidelig seremoni. 

Vi arrangerer utdeling to ganger i året, på våren og på høsten. Neste utdeling er 

 • 22. oktober i Sandvika 
 • 24. oktober i Lillestrøm

Dersom du ikke ønsker å delta på utdeling, kan du bestille fag- eller svennebrevet og få det tilsendt i posten. Merk at du da ikke vil få invitasjon til utdelingsseremoni.  

Bestill fagbrev eller svennebrev

Autorisasjon 

Ambulansearbeidere og helsefagarbeidere må ha autorisasjon i tillegg til fagbrev. Det er fylkeskommunen som søker om autorisasjon.

Før vi kan søke til Helsedirektoratet, må du samtykke til innsending. Last ned Vigo app for fagopplæring. Du kan laste den ned både i App Store og Google Play. Under Dine prøver gir du samtykke til innsending.  

Etter at vi har sendt inn søknad for deg, vil du motta en e-post fra Altinn om betaling av gebyr for at du skal få din autorisasjon. 

Les mer hos Helsedirektoratet
 

Klage

Du kan kun klage på resultatet dersom du får karakteren «ikke bestått». Fristen for å klage er tre uker etter at du har mottatt brev fra fylkeskommunen om resultatet av prøven. Du kan ikke melde deg opp til ny prøve så lenge klagen din er til behandling.

Send inn klage på ikke bestått fag-, svenne- eller kompetanseprøve

Lov og forskrift

Opplæringsloven § 3-5 og forskriftene til opplæringsloven gir deg mulighet for å avlegge fag- eller svenneprøve i faget.