Fag-, svenne- og kompetanseprøve

Lærlinger skal ta fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Lærekandidater tar en kompetanseprøve. Praksiskandidater kan ta fag- eller svenneprøve når de har opparbeidet nok praksis. 

Hva er fag-, svenne- eller kompetanseprøve?

En fag,- svenne- eller kompetanseprøve er en avsluttende praktisk eksamen innen yrkesfaglig utdanning. Prøven kalles ofte 

 • fagprøve i industri- og servicerettede fag
 • svenneprøve i håndverksrelaterte fag 
 • kompetanseprøve for lærekandidater

Før du kan ta fag- eller svenneprøve 

Hvis du er lærling og skal ta fag- eller svenneprøve, må du ha bestått alle fag som kreves for utdanningen din før du kan ta prøven. Dersom du mangler fag, vil det stå i lærekontrakten din.

Du kan ikke ta fag- eller svenneprøven om du har:

 • karakter 1 i ett eller flere programfag
 • IV (ikke vurderingsgrunnlag) i ett eller flere fag

Dersom du har karakter 1 i inntil to fellesfag, kan du gå opp til prøven. Du vil ikke få vitnemål og fag- eller svennebrev før alle fag er bestått. 

Hvis du mangler du fag, kan du ta dem som privatist.

Dette gjelder kun fag- og svenneprøver, og ikke kompetanseprøver.

Tilleggskrav for enkelte fag

Oppmelding 

Hvis du er lærling, lærekandidat eller har kontrakt for fagbrev på jobb, er det bedriften du jobber i som melder deg opp til prøven. Bedriften melder deg opp til prøven via Vigobedrift

Er du praksiskandidat, skal du selv melde deg opp og organisere det praktiske rundt prøven.

Når gjennomføres prøven? 

Fag-, svenne- eller kompetanseprøven skal normalt gjennomføres i læretiden, men ikke tidligere enn tre måneder før læretiden er over. Praksiskandidater kan gjennomføre prøven når oppmeldingen er godkjent, og etter avtale med prøvenemnda som skal vurdere prøven. 

Hvordan gjennomføres prøven?

Prøvested

De fleste gjennomfører prøven i lærebedriften sin. I noen fag er det vanlig å gjennomføre prøven på en prøvestasjon. Er du praksiskandidat må du selv finne prøvested. 

Innholdet i prøven

Prøvenemnda har ansvar for å planlegge og gjennomføre prøver. Lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver.

I fag- og svenneprøven kan du bli testet i alle kompetansemål i læreplanen for faget. I kompetanseprøven blir du testet i målene i din tilpassede læreplan.

Når du gjennomfører prøven, skal du

 1. planlegge arbeidet og begrunne de løsningene du velger
 2. gjennomføre et faglig arbeid
 3. vurdere eget prøvearbeid
 4. dokumentere eget prøvearbeid

Hvor lenge varer prøven?

Det står i læreplanen for faget hvor lenge prøven varer. Søk etter læreplanen for ditt fag på Udir.no

Hvis du ikke kan møte til prøven

Det er viktig at du gir beskjed til prøvenemnda i god tid hvis du ikke kan møte til avtalt prøvetidspunkt. Blir du syk, må du dokumentere fraværet ved å sende legeerklæring til fylkeskommunen. Bruk eDialog for sikker innsending av legeerklæringen.  

Hvis du ikke møter til prøven, og ikke kan dokumentere fraværet, mister du retten til å melde deg opp til ny prøve som lærling eller lærekandidat. Praksiskandidater kan melde seg opp på nytt. 

Les mer om ikke dokumentert fravær på fag-, svenne- eller kompetanseprøve på udir.no

Tilrettelegging og hjelpemidler

Du kan bruke de hjelpemidlene du har brukt i løpet av læretiden.

Har du behov for særskilt tilrettelegging, må du søke om dette i god tid før prøven. Du må legge ved dokumentasjon fra lege, PPT, fysioterapeut eller lignende i søknaden. 

Søknad om særskilt tilrettelegging av fag- eller svenneprøve

Skal du ta kompetanseprøve, trenger du ikke å søke om tilrettelegging. Dette blir vurdert for hver enkelt kandidat. 

Vurdering og klage

Karakterskala

Ved fag-, svenne- og kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått». 

Ved karakteren “ikke bestått”

Dersom du ikke består fag-, svenne- eller kompetanseprøven på første forsøk, har du rett til å melde deg opp til ny prøve. 

 • Er du lærekandidat, må bedriften melde deg opp til ny prøve innen seks måneder
 • Er du lærling, må bedriften melde deg opp til ny prøve innen seks måneder. Hvis du ikke består prøven på andre forsøk, kan du melde deg opp til ny prøve som praksiskandidat. Da må du først opparbeide deg ett år mer arbeidspraksis etter at læretiden er ferdig.
 • Er du praksiskandidat, må du vente i seks måneder før du kan melde seg opp til ny prøve

Klage 

Du kan kun klage på resultatet dersom du får karakteren «ikke bestått». Fristen for å klage er tre uker etter at du har mottatt brev fra fylkeskommunen om resultatet av prøven. Du kan ikke melde deg opp til ny prøve så lenge klagen din er til behandling.

Send inn klage på ikke bestått fag-, svenne- eller kompetanseprøve

Vitnemål og kompetansebevis

Lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb får tilsendt vitnemål/kompetansebevis automatisk i posten når læretiden er ferdig, og fag-, svenne- eller kompetanseprøven er bestått. Praksiskandidater får tilsendt kompetansebevis når fag- eller svenneprøven er bestått. 

Les mer om vitnemål og kompetansebevis

Fag-, svenne- og kompetansebrev

I tillegg til vitnemål/kompetansebevis får du et fag-, svenne- eller kompetansebrev (diplom). Dette blir utdelt på en høytidelig seremoni. 

Vi arrangerer utdeling to ganger i året, på våren og på høsten. Neste utdeling er 

 • 22. oktober i Sandvika 
 • 24. oktober i Lillestrøm

Dersom du ikke ønsker å delta på utdeling, kan du bestille fag-, svenne- eller kompetansebrevet og få det tilsendt i posten. Merk at du da ikke vil få invitasjon til utdelingsseremoni.  

Bestill fagbrev, svennebrev og kompetansebrev

Autorisasjon 

Ambulansearbeidere og helsefagarbeidere må ha autorisasjon i tillegg til fagbrev. Det er fylkeskommunen som søker om autorisasjon.

Før vi kan søke til Helsedirektoratet, må du samtykke til innsending. Last ned Vigo app for fagopplæring. Du kan laste den ned både i App Store og Google Play. Under Dine prøver gir du samtykke til innsending.  

Etter at vi har sendt inn søknad for deg, vil du motta en e-post fra Altinn om betaling av gebyr for at du skal få din autorisasjon. 

Les mer hos Helsedirektoratet