Kompetansebevis

Kompetansebevis er dokumentasjon på at du har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring, som ikke kvalifiserer for et fullstendig vitnemål.

Du kan få kompetansebevis hvis du har:

 • fullført, men ikke bestått et fastsatt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
 • fullført årstrinn, men ikke et helt opplæringsløp i Kunnskapsløftet
 • fullført ett eller flere fag eller deler av fag i videregående opplæring
 • fullført opplæringskontrakt og bestått kompetanseprøve som lærekandidat

Bestille kompetansebevis fra skole

 • Hvis du er elev, kan du bestille kompetansebevis fra skolen når du har fullført et eller flere fag, eller deler av videregående opplæring.
 • Hvis du er privatist som tidligere har vært elev ved en offentlig videregående skole i Viken/Akershus fylkeskommune, benytter du bestillingsskjema nedenfor.
 • Hvis du er privatist som tidligere har vært elev ved en privat videregående skole i Viken/Akershus, vil eksamenskontoret behandle din bestilling. Velg «annen skole» i bestillingsskjema nedenfor.
 • Hvis du er privatist som aldri har vært elev ved en offentlig skole, vil eksamenskontoret i fylket behandle din bestilling. Velg «annen skole» i bestillingsskjema nedenfor.
 • Hvis du har tatt en teorieksamen som lærling/praksiskandidat vil du ikke ha behov for et kompetansebevis. Ved oppmelding til fag-/svenneprøve vil Fagopplæringen, som håndterer oppmeldingen, ha tilgang til eksamenskarakteren.  
 • Innsendingsfristen til Samordna opptak er 1. juli.

Bestillingsskjema for kompetansebevis for elever og privatister

Kompetansebevis fra fagopplæringen i fylkeskommunen

 • Lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb får tilsendt vitnemål/kompetansebevis automatisk når læretiden er ferdig og fag-, svenne- eller kompetanseprøven er bestått. 
 • Praksiskandidater får tilsendt kompetansebevis når fag- eller svenneprøven er bestått.

I tillegg til yrkesvitnemål, får du et fagbrev/svennebrev eller kompetansebrev.

Har du spørsmål om kompetansebevis, ta kontakt med fylkeskommunen på telefon 22 05 50 00 eller på e-post fagopplaring@afk.no.