Fagskole - BIM-tekniker

BIM-tekniker er et ettårig heltidsstudium som tilbys ved Fagskolen i Viken, studiested Vestby, hvor du får opplæring i de nyeste programmene og metodene for digital modellering, samhandling og koordinering av byggeprosesser.

BygningsInformasjonsModelering (BIM)

Studiet gir deg kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i byggebransjen. Gjennom BIM-studiet har du mulighet til å tilegne deg solid praktisk kompetanse i bygningsinformasjonsmodellering.

Mer informasjon om studiet finner du på sidene til Fagskolen i Viken.

Søknadsfrist

15. april.

Du søker fagskoleutdanning elektronisk på Samordna opptak.

samordnaopptak.no finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

Kontaktperson:

Per Anton Hansen
Utdanningsleder TIP og elektro
Fagskolen i Viken studiested Kongsberg
Mobiltelefon: 47 75 25 85
e-post: perhansen@viken.no