Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Vestby videregående skole har ikke kombinasjonsklasser eller forberedende kurs. Se lenke nedenfor for informasjon om hvilke skoler som har tilbudet.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Akershus fylkeskommune