Opplæringstilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring i kombinasjonsprogram før oppstart i vanlig videregående opplæring, eller ta studiespesialisering for minoritetsspråklige.

Særskilt språkopplæring

Elever med et annet morsmål enn norsk eller samisk, har rett til ekstra språkopplæring. Skolen skal kartlegge elevens norskkunnskaper før det vedtas at en elev har rett til denne opplæringen.

Språkopplæringen pågår helt til skolen vurderer at eleven har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen.

Hvis elever har språklige utfordringer, kan de ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. Dette vurderes av skolen underveis i utdanningsløpet.

Les mer om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige hos Utdanningsdirektoratet.

Kombinasjonsprogram

Noen minoritetsspråklige elever kan få mer grunnskoleopplæring på en videregående skole dersom de har behov for dette for å kunne fullføre videregående opplæring. Denne opplæringen gis i forkant av det ordinære opplæringsløpet på videregående. Dette tilbudet gjelder for elever mellom 16 og 24 år som har bodd kort tid i Norge. «Kort tid» betyr her mindre enn seks år.

Hvem kan søke om plass på kombinasjonsprogram

De som kan søke, er elever som fyller ett av disse kriteriene:

 • har godkjent grunnskole fra utlandet, men har manglende norskkompetanse
 • har fått vitnemål fra 10. klasse i Norge, men har manglende norskkompetanse og faglig grunnlag
 • har ikke godkjent grunnskole fra utlandet og må gjennomføre grunnskole for å kvalifisere seg til videregående skole
  • Forutsetningen for at elever som mangler godkjent grunnskole fra utlandet har rett til et tilbud, er at tilbudet gis i et samarbeid mellom skolen og kommunen, og at eleven er bosatt i kommunen.

Slik søker du

Søknadsfrist er 1. mars.

Informasjon om ledige plasser

Kontakt oss på inntak@afk.no for å få informasjon om ledige plasser inneværende skoleår. Har du andre spørsmål om kombinasjonsprogrammet, kan du også ringe oss på telefon 22 05 50 00.

Fag og varighet

I kombinasjonsprogrammet gis undervisning i

 • norsk
 • matematikk
 • naturfag
 • engelsk
 • samfunnsfag
 • kroppsøving
 • utdanningsvalg

Noen skoler tilbyr også opplæring i flere fag.

Elevene får undervisning 30 timer i uken, og de kan gå på kombinasjonsprogrammet i 1–3 år. Både undervisningen og varigheten på opplæringen tilpasses etter behov.

Opplæringen på kombinasjonsprogrammet

I kombinasjonsprogrammet får elevene mulighet til å forbedre tidligere karakterer på vitnemålet fra ungdomsskolen.

 • Opplæringen tilpasses gruppevis etter elevenes nivå.
 • Elevene får dokumentasjon på opplæringen de har gjennomført.
 • Elevene skal få mulighet til å ta fag fra videregående opplæring underveis i kombinasjonsprogrammet (forsering) så langt skolen kan tilrettelegge for dette.
 • Elever som planlegger å gå studieforberedende utdanningsprogram, skal få tilrettelegging for morsmålseksamen på videregåendenivå.

Elever i kombinasjonsprogram har like rettigheter til PC, skoleskyss og elevtjenester som elever som går på videregående opplæring på samme skole. Elevene i kombinasjonsprogram skal også inkluderes i skolemiljøet.

Mål med opplæringstilbudet

Ungdommene i kombinasjonsprogrammet skal få opplæring i et læringsmiljø med elever i samme alder. Målene er at elevene skal bli

 • kjent med norsk videregående opplæring
 • i stand til å fullføre og bestå videregående opplæring

Skoler med kombinasjonsprogram

Akershus fylkeskommune tilbyr kombinasjonsprogram i samarbeid med kommunen på disse skolene:

Det er kommunen som tar imot søknadene om plass på kombinasjonsprogrammet på disse skolene. Spørsmål om inntaket til disse skolene må derfor sendes til kommunen.

Fylkeskommunen drifter kombinasjonsprogrammet alene på disse skolene:

Har du spørsmål om inntaket til kombinasjonsprogrammet på disse skolene? Kontakt oss på inntak@afk.no eller telefon 22 05 50 00.

Studiespesialisering for minoritetsspråklige

Studiespesialisering for minoritetsspråklige er et tilbud for elever med

 • mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i Norge
 • en språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske
 • realistisk forutsetning for å oppnå studiekompetanse på tre år med tilretteleggingen

Skolene som tilbyr studiespesialisering for minoritetsspråklige, er