Vitnemål og kompetansebevis for elever og privatister

Vitnemål og kompetansebevis er to ulike former for dokumentasjon på fullført opplæring.