Veileder for en annerledes avgangsmarkering i Asker

Askerruss 2019 Gunnar Kopperud

Denne veilederen er utarbeidet av arbeidsgruppen for annerledes avgangsmarkering i Asker og målgruppen er foresatte til ungdom på vgs og ungdomsskolen. Arbeidsgruppen jobber for å skape en trygg, inkluderende og morsom russefeiring for alle. Målet med veilederen er å gi foresatte hjelp, støtte, informasjon og tips før og under russetiden. 

Tipsene i denne veilederen er ment for både foreldre til årets avgangselever og for foresatte til fremtidige russekull. 

Veileder russefeiring og avgangsmarkering

Klikk på boksene for å lese mer

Mer informasjon

Vil du vite mer om arbeidsgruppen for annerledes avgangsmarkering i Asker? Les her: Sakslister og referater - Asker videregående skole
Vil du vite mer om skolens arbeid med et godt og trygt skolemiljø for alle og etterlevelse av Opplæringslovens §9A? Les her: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø