Rektor og skolens ledelse

Rektor, ass. rektor og utdanningslederne for SSØ og realfag sitter i 2. etasje. Studieleder og administrasjonsleder sitter i 1. etasje, i gangen til høyre for resepsjonen.

Rektor                                                                                                                                                                   

Cathrine Kittilsen Zandjani
Tlf: 90 61 01 40
E-post: cathrinez@viken.no 

Assisterende rektor 

Studiespesialisering/Språk, samfunnsfag og økonomi 
Anne-Karine Knutsen
Tlf: 91 16 79 85 
E-post: anneknu@viken.no

Utdanningsledere 

Elevtjenester
Erling Nereng
Tlf: 41 32 40 58
E-post: erlingn@viken.no

Studiespesialisering/Realfag
Knut Petersen-Øverleir
Tlf: 45 70 18 44
E-post: knutpe@viken.no

Kroppsøving og fellesfag
Stian Krossen
Tlf:  97 64 06 03
E-post: stiank@viken.no

Studiespesialisering/Humanistiske fag
Sissel Espeland Gripsrud
Tlf: 91 10 98 62
E-post: sisselgr@viken.no

Administrasjonsleder
Ina Mørck
Tlf: 91 64 11 57
E-post: inam@viken.no 

Tilrettelagt avdeling:
Mona Steffens
Tlf.41220967 
Epost: monast@viken.no