Tilrettelagt opplæring

Undervisningen er organisert for elever med tilretteleggingsbehov av varierende grad. Skolen tilbyr undervisning i klasse, små og store grupper og én-til-én.  

TPO - Klikk for stort bildeTPO Elisabeth Solbakken

Vi vil skape en best mulig skolehverdag for elevene, og vi ønsker å forberede elevene til et selvstendig liv i arbeid og bosituasjon.

Avdelingen består av en liten gruppe på åtte elever som alle har sin egen individuelle opplæringsplan (IOP) som de følger i sin spesialundervisning ledet av spesialpedagoger og fagarbeidere. 

Tilrettelagt opplæring i mindre grupper

Vi tilpasser opplæringen til den enkelte elev, ikke bare for fag og innhold, men også alderstrinn og utviklingsnivå. Elevenes behov og forutsetninger er avgjørende for hvordan opplæringen blir organisert. Undervisningen foregår i gruppe på maks 8 elever, og i mindre gruppe samt 1:1.

Ved behov trekkes andre eksterne faginstanser/kompetansesentre inn i samarbeidet rundt den enkelte elev. Vi har godt samarbeid med de kommunale arbeid- og aktivitetssentrene. Utplassering vil først og fremst finne sted på tredje- og siste skoleåret for eleven.

Hva lærer du?

Vi jobber for at elevene skal glede seg til å gå på skolen, og at elevene skal oppleve skolehverdagen som utfordrende, gøy og meningsfull. Trygghet, trivsel og livsmestring er en god forutsetning for læring.

Fag i undervisningen

I tillegg til basisfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag/naturfag og kroppsøving tilbyr vi:

  • Svømmeopplæring hvor vi går til Risenga svømmehall en gang i uken.
  • Friluftsliv.
  • Arbeidsoppgaver på skolens bibliotek, personalkantine  og elevkantine.
  • Kunst- og håndverkstimer hvor vi ser på elevens styrker som kan brukes videre i arbeidslivet.
  • Mest mulig praktisk opplæring, og med fokus på elevene skal forberedes til et selvstendig liv etter endt skolegang.
  • Utplassering på Cafeèn til Nakuhel, hvor vi er en dag i uken. Elevene får praktisk læring hvor vi jobber tverrfaglig. Fagene matematikk, norsk og mat- og helse flettes i hverandre. Arbeidslivstrening får elevene  ved å stå i ulike produksjoner på kjøkkenet, ved å gi service, samt sosial mestring.
  • Trening på å stå i ulike produksjoner. Vi produserer ved, og tennbriketter.
  • ADL- trening ved at vi benytter oss av nærheten til Asker sentrum, og bruk av kollektiv transport.