VIP Makkerskap

VIP er i denne sammenhengen forkortelsen for "veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen". Hovedmålet med VIP Makkerskap er å skape inkluderende klasserom, og at færre elever skal oppleve utenforskap.

 

Nærbilde av gutt og jente som deler arbeidsbord i et klasserom - Klikk for stort bildeEn makker kan hjelpe deg å bli trygg Shutterstock

 

Makker (partner) ('mɑkəɾ) Substantiv maskulin 
Medspiller, medarbeider, alliert, hjelper, kompanjong,
være makkere i kortspill, dele oppgavene med sin makker

Kilde: Store norske leksikon og The Free Dictionary

En praktisk tilnærming til folkehelse og livsmestring

Bjertnes videregående skole benytter seg av VIP Makkerskap. Det er et skoleprogram som handler om å gi elever en trygg skolestart og et godt læringsmiljø. VIP Makkerskap er også en forberedelse til studier og arbeidsliv gjennom å øve på å være en god kollega.

VIP Makkerskap er en praktisk måte å jobbe med folkehelse og livsmestring. Folkehelse og livsmestring er tverrfaglige temaer i skolen, og skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse. Trivsel og tilhørighet er utslagsgivende for god psykisk helse, og skoleprogrammet har derfor til hensikt å skape mer inkluderende klasserom.

Hva kan bli bedre med "inkluderende klasserom"?

Vi håper og tror at mer inkluderende klasserom fører til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole for elever på Vg1
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • å skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

Ler mer om VIP Makkerskap på nettsidene til Vestre Viken HF.