Tilrettelagt opplæring

Bjertnes videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper.

Organisering av avdelingen

Avdeling for tilrettelagt opplæring på Bjertnes vgs. ble opprettet høsten 2021, og høsten 2022 flyttet den inn i nye lokaler på skolens område.

Personalet har variert kompetanse og erfaring. Avdelingen samarbeider tett med foreldre, fysioterapeuter/ergoterapeuter i hjemkommunen, avlastningsboliger, habiliteringstjenesten, PPT, ulike kompetansesenter og andre samarbeidspartnere.

Skoletiden er fra klokka 08.10 til klokka 14.30.

Elev med grå genser ses i skrå vinkel bakfra. Skriver med blyant på hvitt ark. - Klikk for stort bildeMålet for opplæringen er at elevene skal nå lengst mulig ut fra sine forutsetninger. Ben Mullins/Unsplash Formålet med opplæringen

I likhet med all opplæring på Bjertnes vgs. er målet at elevene skal nå lengst mulig ut fra sine forutsetninger. Formålet med opplæringen er å gi elevene et best mulig utgangspunkt til å møte voksenlivet. Dette gjelder både fysisk, kognitivt og sosialt - uavhengig av om målet for opplæringen er deltakelse i et dag- eller aktivitetstilbud i kommunal regi eller deltakelse i arbeidslivet.

Tilrettelegging av undervisning og individuell opplæringsplan

Alle elevene ved tilrettelagt avdeling har individuelle opplæringsplaner (IOP). Elevenes behov er beskrevet i sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning er styrende for innholdet i opplæringen. Foresatte og elever tas tidlig med i arbeidet med å utarbeide en plan for opplæringen.

Aktiviteter og fag

Hvilke fag og aktiviteter en elev er med på styres av den enkeltes IOP og hvilke opplæringsmål det til enhver tid jobbes med. Det utarbeides en individuell timeplan, og vi jobber for at elevene skal få utvikle seg i sitt eget tempo samtidig som de opplever læringsfellskap med andre.

På avdelingen for tilrettelagt opplæring legger vi vekt på læring gjennom opplevelser, sansestimulering, selvstendighetstrening, trening av sosiale ferdigheter samt trening av praktiske ferdigheter med særlig fokus på grunnleggende ferdigheter.

Vi har følgende utdanningsprogram ved avdelingen for tilrettelagt opplæring (TO):

  • Salg, service og reiseliv