Besøkte Norasonde-gruppen i Lillestrøm

Det var et veldig interessant besøk hos en spennende og «annerledes» bedrift.

Elever. - Klikk for stort bildeElevene besøkte sykkelverkstedet som en av Norasonde-bedriftene driver. Harald Aksel Njaa / BVS

Elevene i programfaget for Vg2 og Vg3, Økonomi og ledelse, var nylig på bedriftsbesøk hos Norasonde-gruppen på Lillestrøm.

Her fikk de en innføring i konsernets historie, organisering og daglige aktiviteter, i tillegg til en omvisning i lokalene, blant annet i det lokale sykkelverkstedet som en av Norasonde-bedriftene driver.

Det var Norasondes fag- og utviklingsansvarlige, Linda Bakken, som tok imot og viste elevene rundt og fortalte.

De fikk også møte regnskaps- og administrasjonsansvarlig Wenche Brøto, som fortalte litt om selskapets oppbygging og om hva slags ansatte som jobber der og hvilken utdanning og kompetanse som kreves for det.

Norasondegruppen er en ideell sosial entreprenør med over 60 års erfaring som jobber med å fremme arbeidsinkludering, utdanning og et bærekraftig samfunn. De tilbyr tjenester til privat og offentlig sektor, blant annet gjennom arbeidsrettede tiltak, utdanning, språkopplæring og HR-tjenester. De jobber på oppdrag fra NAV, kommuner og næringslivet. Deres lidenskap er ifølge dem selv å styrke den enkeltes muligheter og bidra til utviklingen av menneskelige ressurser i virksomheter. De legger derfor vekt på at de ansatte som jobber der, særlig de i den faste staben, også bør ha et sosialt engasjement og motivasjon for å hjelpe andre mennesker.

Elever og sykler. - Klikk for stort bildePå besøk hos Norasonde i Lillestrøm, som er en bedrift med sterkt sosialt engasjement. BVS

Med hovedkontor i Lillestrøm leverer de også tjenester andre steder på Romerike. Blant annet har de arbeidstreningsarenaer på Bjørkelangen og i Sørumsand, samt at de tilbyr blant annet norskkurs i Fredrikstad og Stavanger.

Elevene fikk også servert lunsj av Norasonde, før de til slutt satte seg på minibussen tilbake til skolen.

Alle var enige om at det var et veldig interessant besøk hos en spennende og «annerledes» bedrift, som har et engasjement og aktiviteter litt utenom bare det å tjene penger. Det var økonomilærer ved BVS, Harald A. Njaa, som fulgte elevene.

Flere mennesker. - Klikk for stort bildeLærer Harald med elevene på besøk hos Norasonde. Harald Aksel Njaa / BVS