Møte i FNs sikkerhetsråd på BVS

Den 4. juni ble det holdt et FN sikkerhetsrådsmøte blant studieklassene på VG1. Prosjektet har elevene jobbet med i flere uker.

Elever i auditorium. - Klikk for stort bildeElevene var samlet til møte i auditoriet. Zahraa Halid Hammas / BVS

De tre klassene har i flere uker jobbet med dette FN prosjektet, og ble tidlig delt inn grupper for å representere forskjellige land. Landene har fått i oppgave å lese seg opp om den pågående konflikten i Mali, og undersøke hva deres utdelte land tenker om saken og hva de ønsker å gjøre for å løse den. I forkant av møtet har landene jobbet med å lage hver sine innledningstaler og resolusjoner, som de senere fikk fremføre for de andre landene under møtet.

Elever. - Klikk for stort bildeAnders Løvstad Nordbye, Ali Shaker Atiye og Markus Brenna Jamissen var generalsekretærer i FN for en dag. Eileen Larsen Sværen / BVS

Møtet ble holdt og ledet av generalsekretærene Ali, Marcus og Anders hvor de startet møtet med hver sine åpningstaler. Deretter fikk alle landene si sine åpningstaler. Første landet ut var Mali, som er landet konflikten pågår hos. Mali ønsker å bruke Wagner og økonomisk støtte fra AU, de vil også holde et nytt valg så snart de finner løsning på konflikten.

Et og et land gikk ned sammen og debatterte for sitt lands meninger og det ble en del ulike meninger, men også noen land som var ganske enige.

Det var snakk om FNs rolle, Wagner-gruppen og hvordan man kan sørge for humanitær hjelp og bidra til utvikling i Mali. MINUSMA er en organisasjon som noen av landene ønsker å få tilbake i Mali, disse landene inkluderer Storbritannia, Albania, USA, og Kina har gitt sterke inntrykk om at dette er opp til Mali. Landene som ønsker å sende inn AU-styrke finansiert av FN inkluderer Storbritannia, Equador, Malta, Brasil, mens Kina mener at dette er opp til Mali.

Tekst: Zahraa Halid Hammas, Ingrid Vestreng og Silvana Kubrom.