Rådgivertjenesten

Skolen har rådgivere og karriereveileder. I tillegg har skolen miljøveileder og helsesykepleier.

Elevtjenesten

Fredrik Tømte er miljøveileder. Jane S. Nadden er skolens helsesykepleier.

Rådgivere og karriereveileder
 

Turid Dahlum Nilsen og Heidi Svanstrøm er skolens rådgivere. Jan Erik Fjæren er karriereveileder.

Artikkelliste