Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel, og kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Kontakt oss 

Skolehelsetjenesten holder til i 1. etasje i N-bygget (ved auditoriet). 

Kontakt helsesykepleier Jane Nadden på Teams eller på telefon 452 11 085 og e-post janen@viken.no. 

Obs: Ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Helsesykepleier Jane er tilgjengelige følgende tider:
Mandag 8.30 – 14.00. 

Tirsdag 8.30 - 12.00.

Onsdag og torsdag fra kl. 8.30-15.30.

På mandager er Helsestasjon for ungdom åpen på Helsehuset (Bjørkelangen), og Jane er der fra kl. 14.30-16.30.
 

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom. Jane er der mandager fra kl. 14.30-16.30.
      

Se også  


Skolens rådgivere

Skolen har to rådgivere og en karriereveileder. Les mer her. 

Skolens miljøarbeider

Skolen har en miljøarbeider, som jobber for et godt skolemiljø og er tilgjengelig for alle elever. Les mer her.