Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Alle elever har rett på utstyrsstipend, og summen avgjøres av hvilket utdanningsprogram du går på. Du må søke Lånekassen om å få utstyrsstipend, og fristen er 15. november.

Informasjon om vilkår og frister finner du på Lånekassens nettsider.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipend skal bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet innen fristene 15. mars og 15. november. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. 

Les mer om utstyrsstipend på Lånekassens nettsider.