Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel. Bjørkelangen videregående skole legger stor vekt på tett samarbeid med foresatte.

Skolen og foresatte har et felles mål om at ungdommene skal lykkes med sin videregående opplæring. «Din ungdom er vårt felles ansvar», jf. skolens temaprofil.

Ved skolestart legges det til rette for foreldremøter og oppstartsamtaler (for elever under 18 år), for noen allerede første skoledag. Det er godt frammøte på begge disse tilbudene. Se for øvrig forskrift til Opplæringsloven, § 20 – 4.

Foresatte påvirker elevenes resultater
Forskning dokumenterer at foresatte har stor innvirkning på elevenes læring og dermed resultatene de oppnår på skolen. På videregående skole øker de faglige kravene vesentlig, og elevenes innsats vil være avgjørende for resultatene.

Underveisvurdering 
Kontaktlærerne er nærmeste kontaktperson for elever og foresatte. På Bjørkelangen vektlegger vi god underveisvurdering gjennom skoleåret. Vi har i tillegg midtveisvurdering en gang pr. halvårsvurdering.

Tilstedeværelse
For å holde fraværet lavt, er et godt samarbeid med foresatte av stor betydning.

Fraværsgrense på 10 prosent trådte i kraft fra skoleåret 2016-2017. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget.

Skolen vil utstede varselbrev til elev og foresatte når fraværsgrensen nærmer seg. Mer informasjon om fraværsgrensen finner du her

 
Foresatte – viktige samarbeidspartnere
Foresatte er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å gjøre Bjørkelangen videregående skole til en enda bedre skole. Vi trenger både ros og ris. Vi setter stor pris på foresatte som bidrar med innspill i opplæringen. Dersom dere er tilknyttet næringslivet eller kommunen, er dere hjertelig velkommen til å holde foredrag, invitere til bedriftsbesøk eller ta imot elever på utplassering.